Cognac top 10 februar.
1. Larsen TVFC
2. Braastad XO Superior
3. Bache Gabrielsen XO
4. Braastad XO
5. Salignac VSOP
6. Martell VSOP
7. Jenssen Carte Blance
8. Braastad VSOP
9. Bertelsen XO
10. Delamain XO
Tallene er tatt ut fra antall enheter a 4cl solgt.